FPCI
FPCI
FPCI - Foreign Press Consulting Israel מספקת שירותי ייעוץ תקשורתי ויחסי ציבור בינלאומיים לארגונים ועסקים אשר מעוניינים בחשיפה בתקשורת הבינלאומית לצורכי שיווק, בניית תדמית, גיוס משאבים והשגת יעדים עסקיים. העבודה מושתתת על היכרות מעמיקה עם עולם התקשורת הבינלאומי והדקויות המאפיינות את אמצעי המדיה השונים הפועלים בארצות היעד.
Atar2b עיצוב ובנית אתרים | © 2013 FPCI כל הזכויות שמורות